COL·LECCIÓ ARXIPÈLAG

Aquesta col·lecció està inspirada en els arxipèlags d’Islàndia. Petites illes que s’agrupen aleatòriament, orgàniques i úniques.